Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Anh
Thời gian làm Visa: 7 – 14 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 Tháng nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: Từ 5.500.000
Giá 1 hồ sơ
2,500,000 đ

BÀI VIẾT VỀ Anh