Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Hà Lan
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 tháng, nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: ~ 80EUR
Giá 1 hồ sơ
2,500,000 đ