Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Thụy Sỹ
Thời gian làm Visa: 15 - 20 Ngày
Thời gian lưu trú:
Số lần nhập cảnh:
Phí nộp tại ĐSQ: ~80eur
Giá 1 hồ sơ
2,500,000 đ
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Ấn Độ
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 tháng, nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: Từ $90 (~2.088.000 VNĐ)
Giá 1 hồ sơ
3,248,000 đ
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa New Zealand
Thời gian làm Visa: 2 tuần
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: 4.000.000
Giá 1 hồ sơ
2,000,000 đ
Loại Visa: Hộ chiếu
Điểm Đến: Hộ chiếu
Thời gian làm Visa:
Thời gian lưu trú:
Số lần nhập cảnh:
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
800,000 đ
Dịch Vụ Xin Làm Visa Canada
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch, Công tác, Thăm Thân
Điểm Đến: Visa Canada
Thời gian làm Visa: 2-8 tuần
Thời gian lưu trú: 6 tháng
Số lần nhập cảnh: 1 năm – 10 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
2,900,000 đ
Dịch Vụ Xin Làm Visa Schengen (26 Nước châu Âu)
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Schengen (25 nước Châu Âu)
Thời gian làm Visa: 15 Ngày
Thời gian lưu trú: 15, 30, 45, 90 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần - 5 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: ~80eur
Giá 1 hồ sơ
2,500,000 đ
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Đức
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: ~ 80 EUR
Giá 1 hồ sơ
2,500,000 đ
Dịch vụ làm Visa Mỹ
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch, Công tác, Thăm Thân
Điểm Đến: Visa Mỹ
Thời gian làm Visa: Có kết quả sau khi phỏng vấn
Thời gian lưu trú: Tối đa 3-6 Tháng
Số lần nhập cảnh: 1 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: 4,000,000
Giá 1 hồ sơ
2,500,000 đ
Dịch vụ làm Visa Úc
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch, Công tác, Thăm Thân
Điểm Đến: Visa Úc
Thời gian làm Visa: 3 - 4 tuần
Thời gian lưu trú: Tối đa 3 Tháng
Số lần nhập cảnh: 1 năm - 3 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: ~3.000.000 (155AUD)
Giá 1 hồ sơ
2,500,000 đ
Dịch vụ làm Visa Pháp
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch, Công tác, Thăm Thân
Điểm Đến: Visa Pháp
Thời gian làm Visa: 7-14 Ngày
Thời gian lưu trú: 15, 30, 45, 90 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: từ 4,000,000
Giá 1 hồ sơ
2,500,000 đ