Dịch Vụ Hỗ Trợ Làm Thủ Tục Visa Đài Loan
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Đài Loan
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 14 ngày
Số lần nhập cảnh: 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: Từ $50
Giá 1 hồ sơ
2,500,000 đ
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Triều Tiên
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 tháng, nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: Từ $90
Giá 1 hồ sơ
2,500,000 đ
Dịch Vụ Hỗ Trợ Làm Thủ Tục Visa Dubai
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Dubai
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 tháng, nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: Từ $160
Giá 1 hồ sơ
2,800,000 đ
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Ý
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 tháng, nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
6,800,000 đ
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Bỉ
Thời gian làm Visa: 14 - 21 Ngày
Thời gian lưu trú: 10 ngày
Số lần nhập cảnh: 1 tháng 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
6,800,000 đ
Loại Visa: Du lịch, Công tác, Thăm Thân
Điểm Đến: Visa Hà Lan
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 tháng, nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
6,800,000 đ
Dịch Vụ Hỗ Trợ Làm Thủ Tục Visa Nam Phi
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Nam Phi
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 tháng, nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: Từ $90
Giá 1 hồ sơ
5,550,000 đ
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Brazil
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 tháng, nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: Từ $90
Giá 1 hồ sơ
5,550,000 đ
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Cuba
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 tháng
Phí nộp tại ĐSQ: Từ $147
Giá 1 hồ sơ
5,550,000 đ
Dịch Vụ Hỗ Trợ Làm Thủ Tục Visa Anh
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Anh
Thời gian làm Visa: 7 – 14 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 Tháng nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
8,000,000 đ

Tin tức mới nhất