Dịch vụ làm Visa du lịch và thăm thân Mỹ
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch, Thăm Thân
Điểm Đến: Mỹ
Thời gian làm Visa: Có kết quả sau khi phỏng vấn
Thời gian lưu trú: Tối đa 3-6 Tháng
Số lần nhập cảnh: 1 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: 4,000,000
Giá 1 hồ sơ
2,500,000 đ