Dịch Vụ Hỗ Trợ Làm Thủ Tục Visa Schengen (26 Nước châu Âu)
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Schengen (25 nước Châu Âu)
Thời gian làm Visa: 15 Ngày
Thời gian lưu trú: 15, 30, 45, 90 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần - 5 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
6,800,000 đ

BÀI VIẾT VỀ Visa Schengen (25 nước Châu Âu)

Tin tức mới nhất