Loại Visa: Thăm Thân
Điểm Đến: Úc
Thời gian làm Visa: 2 - 6 tuần
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: Nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
2,000,000 đ
Loại Visa: Công tác
Điểm Đến: Úc
Thời gian làm Visa: 2 - 6 Tuần
Thời gian lưu trú: 3 Tháng
Số lần nhập cảnh: Nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
2,000,000 đ
Dịch vụ làm Visa du lịch, thăm thân Úc
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch, Công tác, Thăm Thân
Điểm Đến: Úc
Thời gian làm Visa: 3 - 4 tuần
Thời gian lưu trú: Tối đa 3 Tháng
Số lần nhập cảnh: 1 năm – 3 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: từ 3,600,000
Giá 1 hồ sơ
2,500,000 đ